Tai nghe iPhone 7/7+ bóc hộp

  • Giá 480.000 VNĐ
  • Hãng sản xuất apple

z750869843477_d0cb248dedb726da3a1cf8c073645a07 z750869850832_a9b89a79d86400f8970b1dba1c8877c9 z750869856122_309dc6ca3fe6ddd3e07e6930e9e8808b

– Tai nghe iPhone 7/7+ theo máy : 450k
– Jack chuyển tai nghe theo máy : 180k
Cả bộ 700k
Phát hiện không phải theo máy em xin đền 100 lần